Over

In 1946 publiceerde de Duitse joodse filoloog Victor Klemperer het boek LTI, kort voor Lingua Tertii Imperii (de Taal van het Derde Rijk). Daarin analyseert hij de taal van het nazisme, zoals die voorkwam in officiële communiqués en speeches, maar vooral ook de taal zoals die thuis, op straat, op het werk en in de supermarkt gesproken werd in het Duitsland van de jaren dertig en daarna. LTI vormt zo een deconstructie van de opkomst van een discours dat gedragen wordt door een specifieke, agressieve en uitsluitende taal. Het boek levert een methode die het mogelijk maakt om een close-reading toe te passen op het alledaagse. Een Nederlandse vertaling verscheen in 2000 bij uitgeverij Atlas.

Op Politieke taal wordt de methode van Klemperer overgenomen en toegepast op taaluitingen van vandaag. Niet om een vergelijking te trekken met de taal van de nazi’s, althans niet zondermeer of per definitie, maar om de politieke consequenties van het actuele talige discours blijvend te onderzoeken en waar nodig te bekritiseren.

Politieke taal is een blog van Matthijs Ponte.