Terras #18: Cariben

juli 1st, 2020 § 0 comments § permalink

Voor literair tijdschrift Terras mocht ik een themanummer over de Cariben samenstellen. Hieronder het begin van de inleiding bij het nummer met daarin werk van onder andere Vladimir Lucien, Trefossa, Johanna Schouten-Elsenhout, Rita Indiana en Maria van Daalen. Michaël Slory staat er ook in, en wel in de Friese vertaling van Eeltsje Hettinga, die daarmee een ode brengt aan het eerste literaire tijdschrift in Nederland dat ooit een themanummer maakte over Caribische literatuur, te weten het Suriname-nûmer van De Tsjerne in 1952. Vertalingen zijn er ook van Nanne Timmer, Lisa Thunnissen, Antoine de Kom en Hein Eersel. En van mijzelf.

Inleiding

Wie de archieven van Raster in duikt op zoek naar teksten met een Caribische oorsprong, zal zich moeten vastklampen aan de vaak vergeten Surinaamse wortels van Hans Faverey (of, veel later, aan die van Alfred Schaffer) en aan de interesse van literatuurprofessor en kenner van het Antilliaanse schrijven J.J. Oversteegen. Voor eerstgenoemde was Raster allicht een belangrijke publicatieplek, waarvan hij vanaf de eerste jaargang veelvuldig gebruik maakte. Oversteegen schreef in 1971 een stuk over Cola Debrot, de Curaçaose politicus, schrijver en wat al niet, die met zijn debuut, de novelle Mijn zuster, de negerin (1935), ook in Nederland bekendheid verwierf. In 1990 werd een nummer gewijd aan de Cubaan José Lezama Lima, in 1992 mocht Antoine de Kom aantreden, maar als vertaler van Césare Vallejo, en in 1995 schreef Onno Kosters een essay over Derek Walcotts Omeros in het nummer over lange gedichten. En daar stopt de inbreng van de Caribische letteren.

Dat is misschien niet direct verbazingwekkend. Raster oriënteerde zich voornamelijk op de Europese modernistische traditie en hoewel het natuurlijk een vooruitstrevend, op experiment, reflectie en vernieuwing georiënteerd tijdschrift is geweest, was diversiteit als waarde nog niet erg doorgedrongen tot de redactie. Het archief van Raster is dus overdadig gevuld met waardevolle teksten, maar die zijn wel in overgrote mate geschreven door witte, mannelijke Europeanen. Zelfs het nummer over ‘kleur’ uit 2005 is wat dat betreft verdomd wit. Uitzondering vormt de interesse voor de Braziliaanse literatuur, die dankzij talrijke vertalingen van August Willemsen en Ruud Ploegmakers vanaf de jaren tachtig redelijk veel aandacht krijgt. De Latijns-Amerikaanse boom ging evenmin aan de bladzijden van Raster voorbij. Hier en daar duikt een Chinees gedicht op en verder is het wachten tot 2003 voor er een themanummer wordt gewijd aan een Marokkaan (die weliswaar vooral in het Frans schrijft), als in #101 het werk van Tahar Ben Jelloun centraal staat.

Het is dan ook geweldig dat er met Terras een opvolger van Raster is gekomen met een grote interesse in literatuur van over de hele wereld, waarvan nu een Caribisch themanummer voor u ligt, met werk van auteurs uit de Nederlandstalige, Engelstalige en Spaanstalige Cariben. Daarmee wordt slechts een zeer bescheiden inkijkje gegeven in de enorme verscheidenheid aan culturen en talen die op de vele eilanden verspreid door de Caribische Zee huist. Het is onmogelijk in een uitgave als deze recht te doen aan de diversiteit van het Caribisch gebied. De eeuwen Europese expansiedrift hebben een culturele veelkleurigheid achtergelaten die zich moeilijk laat duiden anders dan door juist de diversiteit te benoemen: het syncretisme als kern, de creolisering als rode draad, de multiculturaliteit als verbindende factor. Of je moet je verlaten op de woeste natuur die het leven in het hele gebied bepaalt, zoals Nanne Timmer doet in haar essay over natuurgeweld en klimaat in de Caribische letteren. De Cariben zijn immers ook verzengende hitte, verwoestende orkanen, oneindige regenwouden en alom aanwezige stromen van water.

In 1952 was het aan de Friezen om als eerste literaire tijdschrift in Nederland nadrukkelijke aandacht te besteden aan de Caribische, namelijk de Surinaamse, literatuur. Een volledig themanummer wijdde de redactie van De Tsjerne aan de pennenvruchten van een groep jonge Surinaamse intellectuelen die zichzelf in Nederland organiseerde in de emancipatiebeweging Wi Eegi Sani (Sranantongo voor ‘Ons eigen ding’). De Friezen en Surinamers herkenden elkaars strijd voor culturele erkenning, die culmineerde in een taalstrijd. Wi Eegi Sani streefde naar gelijkwaardigheid van het Sranantongo als culturele en educatieve taal. Het juk van de koloniale overheerser moest niet alleen politiek maar ook artistiek en cultureel afgeworpen worden. ‘Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our mind,’ zou Bob Marley die noodzaak later verwoorden. (…)

 

De hele inleiding is terug te lezen in Terras #18.

Middeleeuws licht

december 22nd, 2019 § 0 comments § permalink

Awater heeft besloten het eigen recensiearchief digitaal te ontsluiten. Ook ik schreef door de jaren heen verschillende recensies voor het poëzietijdschrift. Zoals de onderstaande over de bundel Splendor van H.C. ten Berge. Bezoek hier het groeiende digitale archief van Awater.

Middeleeuws licht

In Engel van de metamorfose, een serie essays over 
het werk van de Vlaamse kunstenaar Jan Fabre,
 schrijft Stefan Hertmans dat diens theaterwerk als
 het ware gesitueerd moet worden in de late middeleeuwen, bewoond door premoderne mensen. Daar
mee bedoelt hij mensen van voor de Verlichting en 
de psychologisering; ‘hele mensen’ noemt hij ze,
 die conflicterende waarheden nog naast elkaar laten bestaan en duisternis en licht nog samen laten gaan.

De gedichten in Splendor, de meest recente bundel van de bijna tachtigjarige H.C. ten Berge, stammen in zekere zin uit diezelfde totale wereld van erotiek, geweld en mystiek. Meer specifiek is de context die van de dertiende eeuw, een eeuw waarin de mystici over elkaar heen buitelen en wonderen haast regel worden. ‘Ik vlieg door de dertiende eeuw’ heet het eerste lange gedicht, met een motto genomen uit Psalm 42 over de naar God smachtende ziel. H.C. ten Berge, van oudsher een dichter met sterk intertekstuele drang, verwijst met het citaat bovendien naar een preek van mysticus Johannes Tauler, zelf geboren op de rand van de veertiende eeuw, over Johannes de Doper en de getuigenis. ‘(Als) in een afgrond: daarin is Gods woning,’ veeleer dan in de hemel of in zijn schepping, schrijft Tauler. In Splendor volgen zeven pagina’s vol wonderlijke, vaak gewelddadige openbaring. Opoffering, automutilatie, uitbundig erotisch stromend bloed, extase en verrukking. En de ontkenning daar van. Leven in tijden dat God nog sexy was, maar ook heerser over de ‘Wüstenunge. Leegte. Afgrond.// Niets.’

    Christina von Hane strijdt in Rijnland zeven jaar

    tegen zeven helse zonden, die van de wellust het meest.
    Zij temt haar seksdrift met harde ascese, doet boete,
    krijst, versterft en schrijft.
    Ze gaat ‘die gore lust’ te lijf, verminkt haar vurig geslacht
            met kalk, azijn en de gloed van een brandende tak.

 

De toon is die van een reportage. Alsof Ten Berge in de rol van historisch journalist de eeuw afreist op zoek naar wonderen. Of als een leesverslag. Bijna pesterig voegt hij als slotregels toe: ‘Wie mijn woorden wil begrijpen/ moet Het vloeiende licht der Godheid negen keer lezen.’ Daarnaar handelen zou op zichzelf een religieuze daad van formaat zijn. Meer dan enkel een religieuze is het een harde, vernietigende eeuw, de dertiende. In ‘O, de aarde’ schrijft Ten Berge:

    Stad en land getatoeëerd met een verminkte
    taal.
    
Eenduidig zijn de tekens: telkens weer een kop
            gespietst op een gepunte paal.
    (…)
    Onbevreesd branden wij ook huizen, hersens,
    en de blijdschap om het leven af.

 

Naast die harde, levensverslindende werkelijkheid plaatst de dichter de ontluikende theoretische inzichten die hij de ‘metafysica van het licht’ doopt: ‘Aquino. Duns Scotus, Robert Grosseteste –/ zij slepen een taal van verfijnde gedachten’. Dit is de eigenlijke taal van Splendor waar Ten Berge naar op zoek is, zo lijkt het. Een taal waarin de ‘gelaagdheid van het licht’ nog ruimte krijgt, waarin hartstocht en helderheid nog vanzelfsprekend in elkaar overlopen: ‘Bovenaardse gloed, maar ook innerlijke vlam/ die opstijgt uit de kern der dingen/ en de warmte van een menselijk hart.’ En ook in de beschrijven van die gloed blijft Ten Berge de ‘embedded journalist’ die zichzelf actief betrekt in zijn verslag. In het titelgedicht ervaart de ik zelf het spel met licht en duisternis dat zo kenmerkend lijkt voor de beschreven middeleeuwse mentaliteit:

    Verdwaald in licht, de onaardse materie,
    vind ik mij in groeiend duister weer.

Maar ondanks de beschreven betrokkenheid blijft de toon steeds afstandelijk. Ten Berge citeert veelvuldig, vat samen en duidt, op zoek naar een plek waar hij tegelijkertijd historicus, criticus en lyricus kan zijn. Die laatste stem vindt hij pas helemaal aan het einde van de bundel, maar dan kan hij ook ineens verrassend klassiek uit de hoek komen. Zo kan het slot van de bundel zich zomaar verliezen in schilderingen van herfstig licht. Als was dat hele religieuze, filosofische en historische onderzoek slechts een opmaat naar een wijze om het tijdloze van de lichtval te beschrijven; zie ‘Oktober’:

    Gefilterd door een bladerkroon van beuken
    dringt het licht tot in het okergeel tapijt
    op ingesleten paden.
    De kruin dunt uit, de kroon
    verkwijnt, de koningsbeuk
    doet afstand van de zomer.
    Hij rouwt noch kreunt
    op kwade dagen, takken
    zwiepend in de wind
    Blijft een winter lang daar
    staande slapen tot het eerste blad
    zich in de voorjaarslucht ontvouwt.

 

De ik is inmiddels nergens meer te bekennen. Alsof al dat voorwerk slechts nodig was om weer klassiek te mogen dichten over de eeuwige wederkeer van de seizoenen, om de natuur weer te laten spreken zonder inmenging van het dramatische menselijke gedrag. Maar ook om het tijdloze genot van een ontwaken op een besneeuwde morgen in beeld te kunnen brengen. Dat samenvattende genot krijgt de eer van de slotregels van Splendor toebedeeld. De haast mystieke, serene rust van een stille besneeuwde morgen:

    [dat] je gonzend van geluk
    
de dag begon en uit het zolderraam
    de eeuwen en de witbestoven akkers
    naast de landweg overzag,
           en er niets was dat die vervoering brak –
Eerder verschenen in Awater, 2017-I

Trumps truth en Wilders waarheid – een talige analyse

november 19th, 2016 § 2 comments § permalink

De mensen van VHDG, organisatoren van HEDEN, een terugkerende avond over wetenschap en beeldende kunst, vroegen mij om voor de editie getiteld STEMMEN een lezing te schrijven over taal en politiek. Gisteren, 18 november, sprak ik daarom onderstaande tekst uit in de Westerkerk in Leeuwarden. Het werd, in het licht van de uitverkiezing van Trump in de Verenigde Staten, een somber verhaal over hate speech, forgotten people en de noodzaak van een nieuwe taal.

Dames en heren,

“Als je dit soort dingen geleidelijk wil doen, laat die geleidelijkheid er dan ook inzitten.”

Aldus fractievoorzitter van de VVD in de tweede kamer Halbe Zijlstra onlangs in gesprek bij talkshow Pauw over het besluit van RTL4 om voortaan in hun televisie-uitzendingen over Sinterklaas niet langer gebruik te maken van raciale stereotypes en bij het opmaken van de Piet dus geen dikke lagen zwarte schmink aan te brengen, maar voortaan simpelweg wat roetvegen te plaatsen op het gezicht van de Pietspelende acteur. Het is een afzichtelijke zin en helaas ook een redelijk exemplarische voor de vaak zo lege taal die Haagse politici uiten. Bijna leeg eigenlijk, want het venijn zit hier in de details. Eerst iets over de context. Het gesprek vindt plaats omdat de middag van de uitzending een redelijk opgefokte Zijlstra voor de camera’s heeft gestaan om te stellen dat RTL een ‘moord’ heeft gepleegd op het Sinterklaasfeest. Hij noemt dat “onverstandig”. Het standpunt van Zijlstra is dat één en ander “geleidelijk” veranderd moet worden, want op dit tempo kunnen de arme kinderen het simpelweg niet aan. Als het gesprek vervolgens ontspoort en Zijlstra daar alle controle over verliest komt hij met deze draak op de proppen. Er is veel vreemd aan de zin. Vreemd is bijvoorbeeld de aanname. Niemand heeft immers gezegd dat één en ander ‘geleidelijk’ moet gebeuren. Dat was slechts zijn eigen standpunt, waar, in ieder geval daar aan tafel, niemand het mee eens was. We hebben dus niet alleen te maken met een tautologie, namelijk de stelling dat “om dingen geleidelijk te kunnen doen, deze dingen de kwaliteit geleidelijkheid moeten bevatten”, of nog simpeler: “geleidelijkheid veronderstelt geleidelijkheid”, maar bovendien met een tautologie die ontsproten is uit een aanname de enkel in de eigen schijnwerkelijkheid van Zijlstra geldigheid heeft, namelijk een wereld waarin ‘geleidelijkheid’ een evidente waarde is als het gaat om de aanpassing van de kleur van een jaarlijks terugkerende archetypische figuur die stamt uit een buitengewoon kwaadaardig en daarom liefst verzwegen funderende praktijk uit ons verleden. De cirkelredenering staat natuurlijk in een traditie bij de VVD, de partij waarvan grote roerganger minister-president Rutte, zoals bekend voor de internationale pers stelde dat “Zwarte Piet nou eenmaal zwart is omdat hij Zwarte Piet heet”. Voor een politieke partij die naar eigen zeggen van mening is dat de politiek zich niet dient uit te spreken over deze culturele praktijk, heeft men er, ik wil het maar even gezegd hebben, verdomd veel expliciete uitspraken over.

Overigens waren de reacties van andere politici evenzeer ergerniswekkend door het voornemen van RTL te duiden in termen van heroïek alsof het ging om daden op het slagveld. GroenLinks-voorman Jesse Klaver sprak van een ‘dappere stap’, SP-kamerlid Harry van Bommel sprak van ‘moed’ en Geert Wilders tweette dat het “laf, laf, laf” was. Laatstgenoemde spreekt graag in termen van strijd. Op Breitbart, de Amerikaanse website waarvan de oprichter het grote brein was achter de campagne van Trump en afgelopen week werd aangesteld als Trumps belangrijkste adviseur in het Witte Huis, plaatst Wilders regelmatig berichten vol hemelbestormende ronkende strijdbare taal. Breitbart is overigens ook het zelfbenoemde vehikel van de zogenaamde ‘AltRight’ beweging, een term die is bedacht door de jonge Richard Spencer, een expliciete nationalist en ‘white supremacist’ die streeft naar een witte Amerikaanse monoculturele natie die een einde moet brengen aan de, in zijn woorden, ‘deconstructie van de Europese waarden’. De terminologie doet sterk denken aan die in het destijds online gepubliceerde manifest van de Noorse racistische terrorist Anders Breivik.

Afgelopen januari kondigde Wilders op diezelfde site de wereldwijde ‘Patriottistische lente’ aan; een populistische opstand tegen de heersende politieke machthebbers: “In Europe and America,”, schrijft hij, “revolutions are brewing. They are peaceful and democratic, but they are going to send the elites home that are running our nations into the ground.” Het concept van de ‘democratische revolutie’ is interessant. Wilders presenteert zich, net als Trump, als de buitenstaander, de agitator die het spel van de parlementaire democratie enkel meespeelt om vanuit die positie dezelfde status quo te kunnen ontmantelen en omverwerpen. Als zodanig presenteert hij zich als een soort semi-democraat, iemand die zich tegelijkertijd binnen en buiten de politieke orde bevindt. Dat geeft hem een immense vrijheid om alles te roepen dat in hem opkomt, zonder dat hij zich aan de zelfgecreëerde fatsoensregels van politiek Den Haag hoeft te houden. Zijn politieke opponenten hebben er geen goede reactie op en wijzen aanhoudend op die fatsoensgrenzen die niet zouden moeten worden overschreden. Ze positioneren zich daarmee als de verdedigers van de status quo die Wilders in naam van niets minder dan de waarheid onderuit zegt te willen schoffelen. » Read the rest of this entry «

De roman als wapen – Frank Martinus Arion (1936-2015)

september 29th, 2015 § 0 comments § permalink

Frank Martinus Arion is overleden. Een aderlating. Schrijver van regels als deze:

Eens zijn alle negers
tamtammend uitgevaren
uit hun zwart-ompaalde
negorijen.

Hun prauwen schoten
Over de rivieren,
Dwalend door ’t woud.

Eens, maar eens is ver
En eens is langgeleden.

Nu gaan zij als karbouwen,
Mak-geslagen, lam.
Beroofd van hun tam-tam
En slepen stenen aan
Waar anderen bouwen.

[uit Stemmen uit Afrika, 1978]

Michiel van Kempen schreef een prachtig, persoonlijk in memoriam op de blog van de Werkgroep Caraïbische letteren. Zelf schreef ik voor Perdu een aantal jaar geleden iets naar aanleiding van de uitgave van zijn grote roman Dubbelspel tijdens de ‘Nederland Leest’-campagne:

Dubbelspel is een boze roman. Een woedende roman zelfs, allereerst gericht tegen Nederland, althans: tegen de koloniale politiek van Nederland, althans: het is een roman die de historische rol van Nederland op de Antillen en de wijze waarop die nog doorwerkt in het alledaagse leven van de lagere klassen stevig aan de kaak stelt. Geschreven in de nadagen van de bloedige arbeidersopstand op 30 mei 1969 wil Dubbelspel een wapen zijn, gaf Arion aan toen hij de Lucy de B. en C. W. van der Hoogtprijs in ontvangst nam. En dat was het ook, stelde hij vast, gezien het feit dat hij daar op het podium stond.

(…)

Deze vier [Boeboe Fiel, Chamon Nicolas, Manchi Sanantonio, Janchi Pau] komen wekelijks samen om zich te wijden aan het dominospel. Een spel dat, zo schrijft Arion, in essentie draait om klassenstrijd. Het ‘domineren’, zoals het genoemd wordt, draait om de paradoxale logica van het geven: wie wint heeft het voorrecht een ‘schoen’ uit te delen aan de verliezende partij, daarmee zijn superioriteit bevestigend. Dat het hier om schoenen draait is veelbetekenend. In de slaventijd stond het bezit van schoenen voor status en vrijheid. Slaven hadden niet het recht schoenen te dragen. Wie dus schoenen uitdelen kan, is niet alleen vrij, hij wentelt zich ook dusdanig in weelde dat hij die schoenen in overvloed heeft. De vernedering van de ontvanger is daarmee enorm: hij wordt in een onderdanige en afhankelijke positie geplaatst terwijl de gever de macht heeft om anderen ‘vrij te maken’, een performatieve act die in de slaventijd allicht slechts was voorbehouden aan de slavenhouders. Maar ook zonder de parallel met het slavenverleden is het geven een daad van agressie: het maakt de gever tot rijke filantroop die zich ontfermt over de arme bedelaar.

In dit spel van domineren, dat zich in de beschrijving van Arion direct laat passen in de meester-slaafdialectiek van Hegel, culmineert de recente en minder recente geschiedenis en de culturele actualiteit (van 1973 weliswaar) van Curaçao. Dat zit zowel in de performatieve waarde van de spelhandelingen zelf als in het gesprek dat de vier mannen, rum drinkend en bewapend, ondanks hun schijnbare vriendschap, voeren. Er wordt gesproken over vrouwen, over vreemdgang en prostitutie (zonder dat de duistere waarheid die als een tijdbom onder de vriendschap ligt geëxpliciteerd wordt), over de blanke dominantie op het eiland, over nationalisme en het onvermogen van de eilanders om hun eigen economie op poten te zetten, over de noodzaak van educatie en klassebewustzijn, over arbeidsverhoudingen en opstanden. Ze herhalen en bekritiseren tegelijkertijd al spelend de kapitalistische corruptie van nu en de criminele kolonisatie op het eiland. Dit alles in een taal die niet zondermeer Nederlands is, maar naar de Curaçaose hand wordt gezet. Een taalpolitieke keuze die doet denken aan het werk en de essays van Derek Walcott, in dezelfde periode geschreven, waarin de zoektocht wordt ingezet naar een literatuur die zich niet modelleert naar Westerse literaire maatstaven, maar zich als het ware uit de Caraïbische zee laat voortkomen.

Het hele stuk is te lezen op de website van Tijdschrift Terras.

mate is troost

september 26th, 2015 § 0 comments § permalink

De digitale-burgerrechtenactivisten van Bits of Freedom kregen bezoek van Ronald Plasterk en men wilde hem wat iets laten zien van de lokale mores. Mij vroegen ze in dat licht een ode te schrijven aan het ultieme hackersdrankje Club Mate. Ik weet niet of het een ode geworden is, maar ik schreef het volgende. Over dronekills, gifjes, coders met een hoodie en hun beeldschermen.

mate is troost

mate is de koffie voor
de coders met een hoodie
voor bij de bleke breed
gestreken shirtjes met
een mening voor bij de
streperige schermen vol
van ingehaakte regels
met een nummer een mening
is een beeldscherm vol van
ingehaakte regels met
een nummer een spandoek
is een beeldscherm vol van
ingehaakte regels met een
nummer een wettekst is een
beeldscherm vol van ingehaakte
regels met een nummer een
dronekill is een beeldscherm vol
van ingehaakte regels met een
nummer gif is een beeldscherm » Read the rest of this entry «

Enclose

augustus 6th, 2015 § 0 comments § permalink

Onlangs schreef ik een gedicht bij onderstaande foto van Prins de Vos voor in de tentoonstelling Enclose, die momenteel te bekijken is in de expositieruimte van de Melkweg.

before and after

Nadat ik dacht oh
wat wil ik graag drinken wat
wil ik graag nog veel meer
drinken oh oneindig veel wil
ik drinken ik wil drinken tot ik
omval wil ik drinken met deze
vrolijke angst op mijn lippen wil
ik drinken nadat ik mijzelf opende

voor de liefde nadat
ik mezelf omkeerde en omkeerde
en omkeerde mij met een vrolijke
angst op mijn lippen omkeerde en
jij je omkeerde en mij omkeerde en
ik mijzelf opende en mijn lippen » Read the rest of this entry «

‘gemeenschap’ – Chapbook

juni 25th, 2015 § 0 comments § permalink

Per vandaag en gedurende twee weken is mijn chapbook gemeenschap te bestellen. Hier is alvast het gedicht ‘naar beckett’ te lezen en wordt ook uitgelegd hoe je de bundel kunt aanschaffen. Vandaag verscheen daarnaast een voorpublicatie van de bundel in online literair tijdschrift Samplekanon. Lees het gedicht ‘tocht’ hier.

Halverwege Chapbooks is een bijzondere uitgeverij, die er in slaagt om poëzie budgetneutraal uit te geven. Piet Gerbrandy noemde het initiatief in de Groene Amsterdammer een ‘politiek statement’ dat ‘laat zien dat lezers heel goed een anarchistische gemeenschap kunnen vormen die zich onttrekt aan de zogenaamd oppermachtige wetten van de markt.’ In die gemeenschap voel ik me allicht wel thuis.

Op de site van Halverwege is te lezen over het chapbook: deze “poëzie is even politiek als speels, dan weer filosofisch abstract, dan weer pijnlijk direct en concreet, en in alle registers waarvan hij zich bedient verraadt zich een grote interesse in de implicaties van de taal die wij gebruiken.”

Gaten naar de toekomst – over Roemers Drieling

juni 20th, 2015 § 0 comments § permalink

'Astrid Roemer', portret door Marlene Dumas. Onderdeel van de expositie 'Roemers Drieling'.

‘Astrid Roemer’, portret door Marlene Dumas. Onderdeel van de expositie ‘Roemers Drieling’.

Voor het eerst in jaren liet Astrid Roemer zich onlangs weer zien in Nederland. In Het Compagnietheater organiseerde Cindy Kerseborn een avond rond haar werk. Kerseborn organiseerde ook een expositie rond Roemers drieling die tot eind augustus te zien is in het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam-Oost. In december volgt bovendien nog een documentaire van haar hand. In dat licht hieronder een tekst die ik in 2009 schreef over Roemers drieling en destijds werd gepubliceerd in Oso – tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied.

Gaten naar de toekomst

‘Mimicry is gevaarlijk’ sprak Nobelprijswinnaar Derek Walcott van Sint Lucia tijdens zijn bezoek aan Amsterdam in mei 2008. Het is een belediging omdat het de voormalige koloniale verhouding andermaal impliciet bevestigt en ontkent derhalve de veelzijdige eigenheid van een cultuur, die enerzijds geworteld is in een gedeelde historie met de voormalige overheerser en anderzijds in een veelzijdige multiculturele actualiteit. Walcott meent daarom dat de Caraïbische literatuur zich niet moet modelleren naar het westerse literaire discours, maar een eigen weg moet zoeken. In zijn essay getiteld The Muse of History uit 1974 zet hij in dit licht uiteen op welke wijze de grote dichters van het Caraïbisch gebied zich de geschiedenis pogen toe te eigenen en om te zetten in hun eigen, nieuwe taal die recht doet aan hun complexe gedifferentieerde wereld. De geschiedenis wordt op- en meegenomen in een ontwerp van een eigen intellectuele, artistieke en politieke oriëntatie (en taal) die zich wil nestelen in de locale actualiteit. Het staat radicaal in een heden en poogt dit heden in haar eigenheid te verwoorden. De Surinaamse schrijfster Astrid Roemer lijkt zich in haar werk eveneens met het probleem van de herschrijving en toe-eigening van de geschiedenis bezig te houden. Haar taalgebruik is opvallend en lijkt er, net als bij Walcott, op te zijn gericht bekende verhalen te ontwrichten en compliceren. » Read the rest of this entry «

Liefde is de baas, want een leger van geliefden kan niet falen

maart 4th, 2015 § 0 comments § permalink

Dit is een in het licht van de huidige Maagdenhuisbezetting uitgebreide en bewerkte versie van een essay dat in eerste instantie als lezing werd voorgedragen in april 2013 in Perdu.

Lobi da basi
Typhoon

because an army of lovers cannot fail
Juliana Spahr

I Judith Butler. Ruimte: Maagdenhuis

Laat me in mijn poging de logica van het bezetten te doordenken, beginnen met het benoemen van een evidentie die tegelijkertijd politiek en seksueel is. Het lichaam gaat vooraf aan de gemeenschap. De waarde van een demonstratie, of een bezetting, is precies daarin gelegen dat het een samenkomen van lichamen is. Politiek is het moment van herkenning van elkaars lichamen in die samenkomst in de publieke ruimte. Dat samenkomen vindt altijd plaats in een ruimte, aldus Judith Butler in een lezing van 7 september 2011 onder de titel ‘Bodies in Alliance and the politics of the Street’, maar die ruimte is voorafgaand aan dat samenkomen nog niet zomaar een gegeven. Dat is: het is in de ruimte tussen de zich aantreffende en zich in elkaar herkennende lichamen dat het politieke en de gemeenschap vorm krijgen, maar het is ook andersom. In de demonstratie en bezetting, in een dergelijk samenkomen van lichamen wordt de ruimte zelf gecreëerd, (opnieuw) vormgegeven, gedefinieerd en publiek gemaakt. In de woorden van Butler: “[…] collective actions collect the space itself, gather the pavement, and animate and organize the architecture.” Een bezetting is een opnieuw definiëren en vormgeven van een ruimte die eerder afgesloten en geprivatiseerd was als publiek toegankelijk. » Read the rest of this entry «

Literatuur en de alledaagse politieke werkelijkheid

september 8th, 2014 § 0 comments § permalink

In de uitleiding bij Een middag in Bruay, een bundeling essayistische reisverslagen van Cees Nooteboom uit 1963, zet de journalist W. L. Brugsma uiteen wat de waarde is van de columnist Cees Nooteboom. ‘Mijn vriend Nooteboom ontleent aan zijn schrijverschap de overtuiging dat politiek een produkt is van hetgeen er beneden in het overzichtelijke rijk van het alledaagse leven, slapen, doen en nalaten, gebeurt.’ De columns van Nooteboom lijken in weinig op de enorme stroom meningen die hele volksstammen columnisten tegenwoordig dagelijks over ons uitstorten. Ze vertonen meer gelijkenis met de cursiefjes van Simon Carmiggelt dan met de wekelijkse reflecties op de politiek van Bas Heijne. Het zijn nauwkeurig geschreven verslagen van het alledaagse leven in de grote steden van Europa en daarbuiten, verslagen van persoonlijke ontmoetingen en politieke veldslagen waarin maatschappelijke observaties en stilistische kracht samengaan, zonder in ideologische valkuilen te belanden. Dat betekent niet dat er in het schrijven van Nooteboom niets op het spel staat. Brugsma vergelijkt de positie van Nooteboom met die van de satiricus en geeft aan dat ‘wie satire een te gemakkelijk wapen vindt, vergeet dat het een geweer is dat bij onomzichtig gebruik heel gemakkelijk in het gezicht van de schutter afgaat. Dat is het beroepsrisico van de columnist, de woordvoerder der sprakelozen.’ » Read the rest of this entry «

Visit Us On TwitterCheck Our Feed